Jaki wpływ ma audyt informatyczny na firmę?

Systemy informatyczne z roku na rok odgrywają w przedsiębiorstwach coraz ważniejszą rolę. Są one wykorzystywane do realizacji ustalonych celów operacyjnych czy kontrolnych. Składają się z ważnych z punktu widzenia firmy danych, które powinny być chronione. Jak jednak sprawdzić, czy aby na pewno środowisko IT działa w danym przedsiębiorstwie tak, jak należy? Można do tego wykorzystać audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego.

Czym jest audyt informatyczny?

Audyt w tym przypadku polega na analizie działania systemu informatycznego, który jest  oceniany wedle następujących kryteriów:

  • bezpieczeństwo,
  • wiarygodność,
  • wydajność,
  • zgodność z normami technicznymi,
  • użyteczność.

Sprawdzane jest również to, czy system realizuje ustalone cele organizacji. Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych nie jest czymś, co pojawiło się niedawno. Pierwsze takie analizy przeprowadzano już w latach 60. XX wieku. Obecnie istnieje jeszcze większa potrzeba kontrolowania tego, czy system informatyczny realizuje cele, a przede wszystkim, czy jest bezpieczny. Audyt informatyczny pozwala zminimalizować ryzyko wycieku danych z firmy i uniknąć kosztownych konsekwencji takiego zdarzenia. Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nim ciąży, np. firma Heartland Payment Systems na skutek ataku hackerów i wycieku danych straciła ponad 100 mln dolarów. Niewiele organizacji jest w stanie podołać tak ogromnym kosztom. 

Kiedy należy wykonać audyt informatyczny w firmie?

Kontroli mogą podlegać nie tylko systemy w przedsiębiorstwach. Może to być równieżaudyt bezpieczeństwa informacji w urzędach, w których przechowywane są dane wszystkich Polaków. Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów w 2020 roku wynika, że 26 proc. badanych boi się, że dane gromadzone przez instytucje publiczne nie są bezpieczne. Zatem również urzędy powinny przeprowadzać audyt informatyczny. Nie są to działania rekomendowane wyłącznie dla firm. Kiedy należy wykonać audyt informatyczny? Najlepiej przeprowadzić go zanim sami zauważymy konsekwencje nieprawidłowości. Nie powinno się go zlecać dopiero w przypadku, gdy pojawiają się błędy w funkcjonowaniu firmy, wyniki nie są satysfakcjonujące albo doszło do wycieku danych. Nasze doświadczenia potwierdzają, że wnioski płynące z audytu mogą istotnie wpłynąć na zadowolenie z działania systemu informatycznego w firmie, a także na wyniki przedsiębiorstwa. 

Dlaczego warto przeprowadzić audyt w przedsiębiorstwie?

Prowadzenie kontroli procesów zachodzących w firmie jest niezbędne, aby doskonalić funkcjonowanie organizacji. Audyt informatyczny nie powinien być działaniem jednorazowym. Może być konieczny po każdych większych zmianach w przedsiębiorstwie. Jednak samo jego zastosowanie nie spowoduje, że zostaną automatycznie rozwiązane wszystkie problemy. Ważnym elementem jest wdrożenie rozwiązań i narzędzi, które pozwolą zniwelować wykryte błędy. Efektem audytu są rekomendacje, które mają usprawnić działanie systemu informatycznego w firmie. Audyt informatyczny może dotyczyć różnych obszarów funkcjonowania biznesu:

  • Infrastruktury – podlegać mu mogą serwery, kopie zapasowe danych, wirtualizacja serwerów, sieć firmowa i nie tylko.
  • Aplikacji – w tym przypadku obejmuje oprogramowanie systemowe i inne wykorzystywane w firmie, zarządzanie dostępami, stosowanie się do warunków licencji.
  • Procesów – celem jest ustalenie, jakie działania należy przeprowadzić, żeby zoptymalizować procesy w firmie.
  • Realizacji celów – audytor oceni, czy system informatyczny działa efektywnie, biorąc pod uwagę ustalone cele taktyczne i strategiczne.
  • Poprawności danych – weryfikacja tej kwestii ma zakończyć się wykryciem ewentualnych błędów sprzętu, które są przyczyną problemów z odczytywaniem i jakością danych.

Jak wspomnieliśmy, kluczowe znaczenie ma to, żeby audyt został wykonany przez zewnętrzną firmę, która ma doświadczenie i odpowiednie narzędzia do realizacji takich działań. Realizacja wewnętrznego audytu może nie przynieść oczekiwanych rezultatów z kilku powodów. Nie tyle chodzi o możliwość zafałszowania informacji, lecz wadliwość procesów kontrolnych, brak odpowiednich narzędzi i doświadczenia. Mamy dużą praktykę w realizacji audytów systemów informatycznych przedsiębiorstw i nie tylko. Czekamy na kontakt z Państwa strony. Doradzimy, jakich obszarów powinien dotyczyć audyt informatyczny i jakie mogą być jego efekty.