Opieka informatyczna

Helpdesk to jedna z podstawowych usług z zakresu opieki informatycznej dla firm. Polega ona na zapewnianiu skutecznego wsparcia IT oraz technicznego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w obrębie sieci informatycznej danego przedsiębiorstwa niezależnie od jego wielkości.

Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o awariach

 Odpowiednio zaprojektowana sieć informatyczna wewnątrz firmy pozwala na sprawną komunikację pomiędzy wszystkimi pracownikami oraz poszczególnymi działami. Wdrożenie dostarczanej przez nas usługi helpdesk umożliwia także natychmiastowe zgłaszanie zaistniałych problemów i efektywne ich rozwiązywanie przez specjalistów bez konieczności angażowania personelu firmy.

W celu zapewnienia maksymalnie sprawnej obsługi wszystkich zgłoszeń rejestrujemy je i sortujemy nie tylko według kolejności napływania, ale przede wszystkim zgodnie z ich priorytetem dla funkcjonowania firmy. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności zostaną rozwiązane te problemy i awarie, które w największym stopniu zakłócają normalne działanie przedsiębiorstwa.

Wsparcie eksploatacyjne i merytoryczne

 Oferowane przez nas wsparcie informatyczne dla firm obejmuje także kompleksową pomoc w zakresie monitorowania wdrożonych rozwiązań i nadzorowania działania sprzętu oraz aplikacji w ekosystemie informatycznym danej firmy. Dzięki temu zapewniamy większą bezawaryjność systemu, a w razie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji jesteśmy w stanie natychmiast zareagować i skutecznie wyeliminować problem zanim stanie się on realnym zagrożeniem dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zapewniamy również wsparcie merytoryczne w zakresie obsługi systemów, aplikacji i oprogramowania działającego w danej firmie.

Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania

 W zakres naszych usług wchodzi także wsparcie w zakresie instalacji i prawidłowej konfiguracji oprogramowania używanego w firmie. W ten sposób eliminujemy ryzyko wystąpienia ewentualnych problemów związanych z niewłaściwym skonfigurowaniem elementów infrastruktury informatycznej. Ponadto firma unika także instalowania aplikacji, które są zbędne lub mogłyby w jakikolwiek sposób negatywnie wpływać na działanie całości systemu.

Usuwanie awarii oprogramowania i sprzętu

Gdy dojdzie do awarii oprogramowania lub sprzętu informatycznego, wiele procesów działających w firmie ulega zakłóceniu lub nawet całkowitemu zatrzymaniu, co przekłada się na wymierne straty finansowe. Aby zminimalizować do minimum potencjalne zagrożenia w tym zakresie nasi specjaliści natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o awarii zajmują się wyeliminowaniem zaistniałego problemu w taki sposób, by jego wpływ na działanie organizacji był możliwie najmniejszy.

W razie gdy uszkodzeniu ulega sprzęt, jesteśmy przygotowani do błyskawicznej reakcji na zaistniały problem – jeśli istnieje taka możliwość, naprawiamy uszkodzone elementy infrastruktury informatycznej, a jeżeli jest to niemożliwe, działamy w porozumieniu z firmą i wymieniamy sprzęt na nowy, przywracając pełną funkcjonalność systemu.

Utrzymanie sprawności systemu zabezpieczeń

 Zapewniamy nowatorskie rozwiązania w zakresie utrzymania pełnej sprawności istniejącego systemu zabezpieczeń, a w razie stwierdzenia, iż jest on przestarzały, niewystarczający lub w inny sposób nie spełnia swoich podstawowych zadań, opracowujemy koncepcję wdrożenia systemu zabezpieczeń spełniającego zarówno obecne standardy tworzenia tego typu rozwiązań informatycznych, jak i oczekiwania klienta pod względem wydajności i kosztów wdrożenia.

 Każde wdrożenie opieramy na nowoczesnych technologiach oraz własnym wieloletnim praktycznym doświadczeniu w branży, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są skuteczne i efektywne kosztowo.

Szkolenia i doradztwo z zakresu IT

W naszej ofercie związanej z szeroko rozumianą usługą helpdesk znajdują się również szkolenia, których zasadniczym celem jest przekazanie pracownikom działu IT danej firmy wiadomości dotyczących m.in.:

  • efektywnego tworzenia oraz zarządzania infrastrukturą informatyczną,
  • prawidłowego zarządzania bazami danych,
  • optymalnego zarządzania zespołem IT.

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne w danej dziedzinie, dzięki czemu przekazywana wiedza jest aktualna oraz możliwa do zastosowania w danym przypadku.

Pomagamy również w dokonaniu optymalnego wyboru w zakresie zakupu rozwiązań informatycznych optymalnie wpisujących się w potrzeby i oczekiwania firmy. W razie potrzeby jesteśmy także w stanie opracować długofalową strategię wdrożenia i rozwoju infrastruktury informatycznej w firmie w taki sposób, by przebiegała ona bez uszczerbku dla funkcjonowania organizacji.

Świadcząc usługi doradcze zawsze bierzemy pod uwagę koszty wdrożenia tak, by inwestycja nie stanowiła zbędnego obciążenia dla budżetu firmy.

Firmom z terenu Katowic i całego Śląska oferujemy profesjonalne, kompleksowe wsparcie informatyczne w postaci zewnętrznego działu helpdesk odpowiedzialnego nie tylko za sprawne usuwanie zaistniałych awarii. Skupiamy się przede wszystkim na przewidywaniu potencjalnych problemów i zapobieganiu im zanim wystąpią, negatywnie wpływając na wydajność funkcjonowania firmy. W razie zainteresowania usługą helpdesk zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową – odpowiemy na wszelkie pytania, udzielimy szczegółowych informacji i zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Twojej firmy!