Oferta

Outsourcing jest modnym pojęciem, które od kilkunastu lat pojawia się w przypadku podmiotów gospodarczych z systemem zarządzania opartym na zasadach współczesnego biznesu. Jedną z jego cech jest koncentrowanie się firmy na bezpośrednim profilu jej działalności i powierzanie niektórych obszarów podmiotom zewnętrznym. Jednym z takich obszarów – obok logistyki – jest obsługa informatyczna firm, w której specjalizuje się również ABC Komputery MESKOMP. Jakie zadania wchodzą w zakres naszych usług outsourcingu?

Helpdesk

Sprawnie funkcjonująca sieć informatyczna w znacznym stopniu poprawia pracę całego zakładu. Dzięki możliwości komunikacji poszczególnych działów, korzystania ze wspólnych baz danych czy przesyłu i wykorzystywania dokumentów jest możliwe znacznie szybsze i efektywniejsze realizowanie zadań. Im większy zakład i bardziej rozbudowana sieć komputerów, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia różnego typu problemów. Dlatego też podstawową usługą, jaką obejmuje opieka informatyczna firm jest helpdesk.

Stanowi on formę wsparcia technicznego dla wszystkich pracowników, którzy korzystają z sieci informatycznej. Dzięki kanałom komunikacji pomiędzy zakładem a firmą outsourcingową możliwe jest natychmiastowe zgłaszanie problemów oraz ich szybkie rozwiązywanie. Wśród wielu form takiego wsparcia jest między innymi doskonale znana infolinia, która pozwala na uzyskanie natychmiastowej fachowej porady w naglącej sytuacji. Obsługa informatyczna firm w zakresie usługi helpdesk może mieć rozmaity zakres, ustalany w indywidualnej umowie. Do jej elementów zaliczają się między innymi:

przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o awariach,
wsparcie eksploatacyjne,
wsparcie merytoryczne,
instalowanie i konfigurowanie oprogramowania,.
usuwanie awarii oprogramowania i sprzętu,
utrzymanie sprawności systemu zabezpieczeń,
szkolenia i doradztwo z zakresu IT.
Pomimo powszechnego przekonania że helpdesk jest formą informatycznego pogotowia ratunkowego, w efekcie celem tej usługi jest eliminowanie sytuacji, które takiego ratunku wymagają. Sprawna obsługa informatyczna pozwala rozwiązać problemy jeszcze na etapie ich przewidywania, zanim dojdzie do poważnych awarii.

Administrowanie systemami pamięci masowej

Outsourcing IT obejmuje nie tylko funkcjonowanie sieci i sprzętu informatycznego, ale również bezpieczne przechowywanie danych. Do tego celu służą systemy pamięci masowej, czyli rozbudowane systemy dysków o dużej pojemności, z możliwością jednoczesnego tworzenia kopii zapasowych danych. Administrowanie systemami pamięci masowej to jedna z usług, jaką oferujemy w ramach opieki informatycznej firm. W jej zakresie znalazły się zarówno dbanie o pełną sprawność sprzętu, jak i kontrolowanie systemów zabezpieczeń danych czy sprawności oprogramowania.

Administrowanie pamięci masowej

Administrowanie serwerami

Duże zakłady przemysłowe czy firmy, które świadczą usługi dla przedsiębiorstw lub klientów prywatnych (takie jak np. towarzystwa ubezpieczeniowe czy banki), gromadzą i wykorzystują ogromne ilości poufnych danych. Dlatego do ich przechowywania i obsługi wymagają pojemnych serwerów. Zarządzanie i administrowanie serwerami to jedna z usług, jaką obejmuje outsourcing IT. W jej zakresie są realizowane zadanie, których celem jest nie tylko poprawa funkcjonowania systemu, ale też zabezpieczanie danych i planowanie przyszłego rozwoju. Do standardowych usług w tej dziedzinie zaliczają się:

projektowanie infrastruktury serwerowej o wysokiej sprawności,
automatyzacja procesów informatycznych,
monitoring i wsparcie z dostępem 24 h przez 7 dni w tygodniu,
aktualizacja oprogramowania i systemu zabezpieczeń,
audyty infrastruktury serwerowej,
prowadzenie polityki backup oraz Disaster Recover,
planowanie rozwoju w kontekście przyszłych usług firmy.

Administrowanie sieciami komputerowymi

Administrowanie sieciami komputerowymi to kolejna usługa, jaką firma ABC Komputery MESKOMP świadczy w ramach obsługi informatycznej podmiotów gospodarczych. Obejmuje ona wszelkie zadania związane ze sprawnym i niezawodnym funkcjonowaniem systemów operacyjnych, a także sprzętu komputerowego i wewnętrznych sieci LAN w firmie. Utrzymanie ich w pełnej sprawności pozwala na szybkie komunikowanie się działów, pracowników czy też korzystanie z zakładowych baz danych (np. baza klientów wykorzystywana przez różne działy na potrzeby wystawiania faktur, przygotowywania umów o współpracy czy składania zamówień).

W ogólnym ujęciu administrowanie sieciami polega na sprawowaniu nad nimi opieki i dbanie o to, aby działały sprawnie i bezawaryjnie. Obejmuje też zadania takie jak:

nadzór nad pracą sprzętu, od pojedynczych jednostek po urządzenia teletechniczne,
wyszukiwanie problemów sieciowych oraz ich rozwiązywanie,
aktualizacje oprogramowania,
nadzór nad zabezpieczeniami antywirusowymi,
wdrażanie procedur zabezpieczających sieć,
ulepszanie sieci,
zarządzanie bazą użytkowników, włącznie z przydzielaniem dostępu.

Wdrażanie systemów

Opieka IT obejmuje również wdrażanie systemów w firmie o konkretnym profilu. Usługa, określana jako wdrażanie CRM, polega na przeprowadzeniu od podstaw do uzyskania pełnej sprawności działania i efektywności wykorzystania nowego systemu informatycznego. Jest to proces słodzony, który – szczególnie w dużym przedsiębiorstwie – wymaga wcześniejszego rozpoznania, a często też reorganizacji niektórych struktur firmy.

Sam proces wdrożenia wymaga uwzględnienia czynników takich jak: możliwości finansowe klienta, metodologia wdrażania i planowanie przeprowadzenia tego procesu, szkolenia obsługi oraz bezpośrednich użytkowników oraz wsparcie techniczne. MESKOMP oferuje też pomoc w doborze optymalnego rozwiązania, dostosowanego do potrzeb firmy oraz w wyborze dostawcy.

wdrażanie systemów informatycznych

Zarządzanie łączem internetowym

Stały dostęp do Internetu w wielu przypadkach jest podstawowym warunkiem funkcjonowania firmy. Przykładem są banki, które oferują usługi online, w tym możliwość wykonywania rozmaitych transakcji finansowych z dala od placówki. Przerwa w dostępie do sieci uniemożliwia dokonanie przelewu, zakup produktów w sklepie internetowym czy biletów w środku komunikacji miejskiej. Większe przedsiębiorstwa za pośrednictwem Internetu dokonują transakcji i składają zamówienia, skracając czas realizacji procedur produkcyjnych.

Opieka informatyczna w MESKOMP obejmuje również zarządzanie łączem internetowym, które obejmuje zadania takie jak:

utrzymanie ciągłości połączenia z internetem,
zabezpieczenia sieci przed dostępem z zewnątrz,
blokadę dostępu do określonych serwisów,
konfigurację wielu usług na jednym lub wielu łączach.

Pozostałe usługi związane z opieką informatyczną

Usługa outsourcingu informatycznego jest realizowana przez naszą firmę na podstawie indywidualnej umowy, w zakresie ustalonym z klientem. Poza wymienionymi wyżej propozycjami zajmujemy się też innymi obszarami IT. Dlatego, jeśli nie znalazłeś interesującej Cię usługi i potrzebujesz wsparcia w szerszym zakresie, zachęcamy do kontaktu z nami.