Szyfrowanie danych

Dane w przedsiębiorstwie powinny być zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi do wglądu w nie. Sposobem na to jest szyfrowanie, dzięki któremu, nawet w przypadku kradzieży nośników danych, dostęp do plików będzie bardzo trudny albo wręcz niemożliwy. W wielu przypadkach szyfrowanie danych jest wymagane ustawowo.

Usługa szyfrowania danych oparta o DESlock+

Ze wspomnianym ustawowym wymogiem szyfrowania danych mamy do czynienia wówczas, gdy istnieje ryzyko ich wycieku mimo tego, że wprowadzono inne metody zabezpieczenia. Żeby to wykazać, należy najpierw przeprowadzić analizę ryzyka. Naszym klientom proponujemy usługę szyfrowania danych opartą na Endpoint Encryption (dawniej: DESlock+), co jest w pełni zgodne z wymaganiami RODO. Dane są szyfrowane szybko i pozostają bezpieczne, a wszystko dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i algorytmów.

DESlock+, a w zasadzie Endpoint Encryption, to narzędzie, które zapewnia łatwe szyfrowanie i  bezpieczeństwo danych. Instalacja tego rozwiązania trwa dosłownie kilkanaście minut, natomiast do przeprowadzenia kompletnej konfiguracji potrzebna jest około godzina. Endpoint Encryption ma przeróżne zastosowania. Dzięki niemu można chronić powierzchnie całych dysków, komunikację zdalnych połączeń użytkowników i firmę przed takim zdarzeniem, w których niepowołana do tego osoba mogłaby uzyskać dostęp do poufnych danych.

Endpoint Encryption, czyli DESlock+, to rozwiązanie, które jest niezauważalne dla pracowników – w niczym nie przeszkadza im ono podczas wykonywania obowiązków, co stanowi oszczędność dla firmy – nie ma konieczności przeszkalania w tym kontekście kadry. Kolejnym plusem tego rozwiązania jest to, że można zarządzać firmowymi danymi z dowolnego miejsca na świecie bez konieczności korzystania z VPS‑a, czyli z wirtualnej prywatnej sieci.

Endpoint Encryption używa ponad 110 mln użytkowników na świecie, a w tym ponad 5 mln w Polsce. Na to rozwiązanie postawiło ponad 400 tys. klientów biznesowych. Docenia go wiele liczących się marek, takich jak choćby Canon, Allianz czy Mitsubishi Motors. Szyfrowaniu mogą podlegać dyski, nośniki zewnętrzne, fragmenty tekstu czy też wiadomości e-mail wraz z załącznikami. Jak można szyfrować dane, korzystając z Endpoint Encryption?

Szyfrowanie dysków 

Żeby zaszyfrować dysk, po uruchomieniu aplikacji ESET Endpoint Encryption, należy przejść w konsoli do zakładki i kliknąć dwukrotnie na odpowiednią stację. Dalej klikamy „Pełne szyfrowanie”, następnie decydujemy się na tryb zabezpieczeń, wskazujemy użytkownika i podajemy szczegóły dotyczące szyfrowania. W kolejnym kroku wybieramy dysk, który ma być zaszyfrowany. Naciskamy prawym klawiszem myszy w pasku na ikonkę DESlock+ i wybieramy „Synchronizacja Enterprise”. Dalej należy podać hasło uruchomieniowe i po tej czynności rozpocznie się szyfrowanie.

Szyfrowanie nośników zewnętrznych

Korzystając z ESET Endpoint Encryption, można szyfrować pendrive czy dysk zewnętrzny czy inne nośniki pamięci. Po uruchomieniu programu należy wybrać z menu „Nośniki wymienne” i „Szyfrowanie nośników wymiennych”. Kiedy zobaczymy okno szyfrowania nośników wymiennych, trzeba kliknąć „Zaszyfruj”. Możemy się zdecydować na szyfrowanie całego nośnika lub jego części. Zatwierdzamy wybór i uruchamiamy aplikację DESlock+ Go. Zostaniemy poproszeni o ustawienie hasła. Po tej czynności zostanie przeprowadzone szyfrowanie.

Szyfrowanie fragmentów tekstu

Za pomocą ESET Endpoint Encryption, które dawniej nazywane było DESlock+, można szyfrować nawet wybrane fragmenty tekstu. Po uruchomieniu programu wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, żeby rozwinąć menu. Wybieramy „Szyfrowanie danych” i „Otwórz”. W module „Szyfrowanie tekstu” należy skorzystać z polecenia „Zaszyfruj”. Dalej w edytorze tekstowym trzeba otworzyć treść, która ma być zaszyfrowana. Aplikacja będzie wymagać jeszcze podania hasła niezbędnego do otwarcia pliku i na tym skończy się nasze zadanie.

Szyfrowanie maili

Program umożliwia również szyfrowanie wiadomości e-mail. W programie pocztowym, z którego korzystamy, należy wybrać zakładkę ESET Endpoint Encryption. W kolejnym kroku trzeba wypełnić wymagane pola i kliknąć „Zaszyfruj i wyślij”. Możliwe jest też zaszyfrowanie jedynie części wiadomości.

Szyfrowanie plików i folderów

Zadanie to nie powinno sprawić użytkownikowi większych problemów. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na danym folderze lub pliku, a następnie z menu ESET Endpoint Encryption wybrać „Zaszyfruj za pomocą systemu ESET Endpoint Encryption”. Wtedy zostaniemy przeniesieni do kreatora. Musimy zaznaczyć, że wykonaliśmy kopię zapasową, a klikając „Dalej”, wyrazimy zgodę na szyfrowanie.

Tworzenie zaszyfrowanych partycji wirtualnych

Jeśli stworzyliśmy wirtualne partycje, to znajdujące się na nich dane możemy zaszyfrować. Po uruchomieniu programu z modułu „Dyski wirtualne” wybieramy „Menedżer dysków wirtualnych”. Klikamy „Utwórz” i wskazujemy miejsce zapisania wirtualnego dysku. Następnie podajemy rozmiar tworzonej partycji, hasło dostępowe i przechodzimy dalej. W ostatnim kroku klikamy „Zakończ”.

Postaw na bezpieczeństwo danych w MESKOMP!  

Klientom, którzy jeszcze nie zdecydowali się na szyfrowanie danych, polecamy tę usługę. W wielu przypadkach korzystanie z tego rozwiązania jest wręcz obowiązkowe. Mamy wieloletnie doświadczenie w takich działaniach i zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to skomplikowane. Dlatego podejmujemy się zabezpieczenia danych naszych klientów, za pomocą cenionych na rynku rozwiązań.