Kontakt

ZADZWOŃ

Katowice ul.Gen. Jankego 211


FORMULARZ KONTAKTOWY  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest ABC Komputery MESKOMP z siedzibą w Katowicach, ul. Gen. Jankego 211”

  Polityka Prywatności

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Meskomp sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Jankego 211.
  2. Dane osobowe przetwarza są w celu dostarczenia naszym Klientom towarów i usług znajdujących się w portfolio Meskomp oraz na potrzeby przeprowadzania działań marketingowych mających na celu promowanie tychże towarów i usług.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania z usług.
  4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  5. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom współdziałającym z Meskomp na podstawie przepisów prawa lub umowy.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa
  • na podstawie wyrażonej uprzednio zgody – do czasu wyrażenia sprzeciwu,
  • w wyniku nabycia produktów lub usług, które znajdują się w portfolio Meskomp – do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,
  • do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń.
  7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, . Mogą Państwo również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO.
  8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.