Audyty informatyczne dla firm

Audyt informatyczny to procedura, która jest przeprowadzana w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania tego obszaru w obrębie firmy. Audyt IT pozwala także określić mocne i słabe strony danego elementu systemu informatycznego, dzięki czemu wdrożenie niezbędnych zmian jest łatwiejsze.

Audyt infrastruktury informatycznej

 W ramach obsługi informatycznej firm świadczymy usługi audytorskie przede wszystkim w zakresie kontroli infrastruktury IT w danym przedsiębiorstwie. W trakcie audytu systemu informatycznego przeprowadzamy gruntowną weryfikację stanu fizycznego całego sprzętu IT wykorzystywanego podczas pracy, co pozwala zidentyfikować urządzenia uszkodzone, przestarzałe lub niezgodne z istniejącą w firmie dokumentacją ewidencyjną.

Wykonywany przez nas audyt systemów informatycznych obejmuje również konfigurację sprzętową serwerów, sieci LAN, WAN, MAN i wszystkich stacji roboczych. W oparciu o zebrane dane sporządzamy szczegółowy wykaz urządzeń, które nie spełniają wymagań. W razie potrzeby opracowujemy plan modernizacji w obrębie infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa.

Jeżeli zachodzi potrzeba, pomagamy przyporządkować dostępne zasoby poszczególnym pracownikom w taki sposób, by optymalnie wykorzystać posiadany przez firmę sprzęt do skutecznej realizacji zadań i celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Audyt procedur informatycznych w firmie

 W zakres usług audytorskich, które oferujemy naszym klientom, wchodzi także skrupulatny audyt procedur informatycznych wykorzystywanych w firmie oraz ocena wynikających z nich ryzyk i zagrożeń. Podczas audytu procedur weryfikowane jest także bezpieczeństwo baz danych przetwarzanych przez firmę.

W ramach audytu bezpieczeństwa informacji przeprowadzamy gruntowną kontrolę ochrony baz danych gromadzonych i przetwarzanych przez firmę pod kątem wymagań ustawy o RODO. Identyfikujemy obszary, w których ochrona jest niewystarczająca oraz opracowujemy skuteczne i efektywne plany ich reorganizacji lub modernizacji w taki sposób, by po wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań spełniały stawiane im ustawowo wymagania.

Audyt oprogramowania

 Zakres naszych usług audytorskich obejmuje również kompleksowe audyty oprogramowania, w trakcie których nie tylko precyzyjnie określamy rodzaje i typy aplikacji zainstalowanych na poszczególnych stacjach roboczych i innych urządzeniach elektronicznych w firmie. Poza gromadzeniem danych statystycznych weryfikujemy także, czy używane oprogramowanie jest licencjonowane, a jeśli tak, to czy używane licencje są aktualne i legalne.

Skanujemy również dyski twarde pod kątem obecności na nich plików muzycznych, graficznych, tekstowych i plików wideo, które mogą być chronione przez zapisy ustawy o prawie autorskim. W zakres wykonywanego przez nas audytu oprogramowania wchodzi także określenie, czy zainstalowane na firmowych komputerach aplikacje są niezbędne do codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa i czy mają związek z jego profilem działalności.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości wskazujemy, jakie należy podjąć działania, aby skutecznie wyeliminować zaistniałe problemy oraz nie dopuścić do ich powstania w przyszłości. Przeprowadzane przez nas audyty pozwalają również określić, z jakiego oprogramowania pracownicy korzystają najczęściej, a jakie aplikacje są używane jedynie sporadycznie. Dzięki tego rodzaju informacjom można łatwiej zaplanować zakup oprogramowania w przyszłości.

Audyt organizacji obszaru IT

 Istotnym dla ogólnego poziomu bezpieczeństwa informatycznego firmy elementem są dostępy i uprawnienia poszczególnych użytkowników, a także wiedza pracowników w zakresie możliwych zagrożeń. Nawet najbardziej drobiazgowy audyt komputera i wdrożenie najlepszych zabezpieczeń na poziomie programowym czy sprzętowym nie uchroni urządzenia przed niefrasobliwością korzystającego z niego człowieka, co może narazić przedsiębiorstwo na wymierne straty.

W ramach usług audytorskich organizacji obszaru IT oferujemy wsparcie między innymi w zakresie:

  • weryfikacji podatności infrastruktury informatycznej na ataki (zarówno sprzętowe, jak i takie, do których wykorzystywane są różnego rodzaju działania socjotechniczne),
  • opracowywania skutecznych procedur zabezpieczających przed uzyskaniem dostępu do poszczególnych obszarów firmowej infrastruktury IT przez osoby nieuprawnione,
  • szkolenia pracowników pod kątem ochrony danych osobowych,
  • opracowywania efektywnych metod zarządzania istniejącą strukturą informatyczną,
  • oceny skuteczności wdrożonych rozwiązań oraz możliwości ich rozbudowy w przyszłości.

Dzięki kilkunastoletniemu praktycznemu doświadczeniu w branży gwarantujemy najwyższą jakość usług audytorskich dla firm z terenu Katowic i całego Śląska. Zapraszamy do skontaktowania się z nami w przypadku chęci przeprowadzenia audytu – chętnie odpowiemy na ewentualne pytania i zaproponujemy dogodny termin oraz atrakcyjne warunki finansowe!