Opieka informatyczna

Zespół specjalistów czekających na każde zgłoszenie usterek, awarii informatycznych zgodnie z ustalonymi terminami realizacji SLA