Ochrona przed wyciekami informacji

Zabezpieczenie plików przed niepowołanym dostępem, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Informowanie kadry zarządzającej o naruszeniu polityki bezpieczeństwa lub zagrożeniu wycieku kluczowych dla firmy danych. Rozwiązanie oparte o product Safetica, dostosowane pod regulacje RODO.