Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Meskomp sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Jankego 211.
 2. Dane osobowe przetwarza są w celu dostarczenia naszym Klientom towarów i usług znajdujących się w portfolio Meskomp oraz na potrzeby przeprowadzania działań marketingowych mających na celu promowanie tychże towarów i usług.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania z usług.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom współdziałającym z Meskomp na podstawie przepisów prawa lub umowy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa
  • na podstawie wyrażonej uprzednio zgody – do czasu wyrażenia sprzeciwu,
  • w wyniku nabycia produktów lub usług, które znajdują się w portfolio Meskomp – do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,
  • do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń.
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, . Mogą Państwo również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.